Ana Sayfa Hakk�m�zda Ba�ar�lar�m�z Bas�nda Biz �leti�im
 
WU SHU

1.”Wu Shu” kelimesinin geçmişi ve
anlamı
Wu Shu kelimesi Çince(pin yin) yazısından telaffuz edilmiş şeklidir. Türkçe’de vu şu anlamına gelir.(Shu) kelimesi teknik,bilim ve sanat anlamına gelir.Wu ile Shu kelimeleri birlikte kullanıldığında askeri teknik,askeri bilim,cesurların tekniği askerlerin sanatı anlamına gelir.
Asker tekniği veya asker sanatı eski zamanlarda dövüşte ya da savaşta uygulandığı için Wu Shu kelimesini dövüş sanatı veya savaş tekniği (sanatı) diye isimlendirmemiz doğru olacaktır.Dünya devletleri bu sporun adını Wu Shu olarak kabul etmiştir.

2. Wu Shu’nun tanımı
Wu Shu; dövüş hareketleri çalışmalarını esas alan bir spor türüdür. Wu Shu sporu form egzersizi ve dövüş sistemi olarak iki bölüme ayrılır. Form sistemi çalışma şekline göre silahsız formu ve silahlı formu olarak yapılır.Puanlamalar sporcunun yaptığı form tekniklerinin uygunluğuna göre yapılır.Puanı fazla olan sporcu müsabakayı kazanmış olur.
Dövüş sistemi Çince “San shou” olup Türkçe (Sen şou) okunur.Bu sistem,vücut ağırlıkları eşit iki sporcunun bir platform üzerinde,belli bir süre içinde birbirlerinin serbest bölgelerine uygulanan saldırı tekniklerinde kazanılan puanlarının sonucuna göre yene ve

3.Wu Shu’nun oluşumu ve gelişimi
Wu Shu; geçmişi çok eski tarihlere dayanan geleneksel bir spor türüdür. İnsanların keşif gücü, savaş yaşamın gelişmesi ve değişmesinin etkisine paralel olarak, Wu Shu’da zaman içinde gelişmiştir. İlkel insanlar yaşam için mücadele ederken, tarım aletleriyle kendi yaşamlarını sürdürüyor hem de kendilerini bu aletlerle hayvanlara karşı koruyorlardı.
Bu aletlerle birbirleriyle ve diğer insan gruplarıyla mücadele ediyorlardı. Bu mücadele esnasında kullandıkları aletler ve uyguladıkları hareketler ‘Wu Shu’nun temelini oluşturdu. Tarihin ilerleyen dönemlerinde ilkel savaşın ortaya çıkması, askeri savaş yeteneğinin gelişmesini sağladı. Kabilelerin birbirleri ile olan mücadelelerinde başarı kazanmak için yüksek savaş tekniğine ihtiyaç duyuldu. Bunun sonucunca; çıplak el ve değişik aletlerle çeşitli egzersiz form teknikleri yavaş yavaş oluşmaya başladı. Bunlar Wu Shu ‘nun temel tekniklerini oluşturdu . Wu Shu sanatı daha çok Çin’ de gelişmiş ve Çin yazısıyla kayıt altına alındığı için dünya üzerinde hiç değişikliğe uğramamıştır .Çin bu savaş tekniğini dünya üzerine yaymış bu yüzden bu sanatın adı Çince “Wu Shu” olarak tüm dünyaya yayılmıştır .Bu sporu Çin deki milletler geliştirdiği için Çin halkının sporu olarak adlandırılmıştır .Bu yüzden Wu Shu form ve Wu Shu teknik isimleri hep çince’den alınmıştır . Wu Shu sporu Çin devletinin değişik bölge ve hanedanları arasında geliştiği için formların adı keşfedildiği yerin ve keşfeden kişinin adı ve soy adı ile adlandırılmıştır .Yine hayvanların birbiri ile yaptıkları mücadelelerdeki hareketler örnek olarak alınmış ortaya konana formlar taklit form olarak gelişmiş ve bu formlara hayvanların adı konulmuştur Mesela;yer ismiyle söylenilen formların adı Chang Quan (Çan Çuen )dir .Bu form Çin’in kuzeybatı bölgelerindeki insanlar keşfetmiştir.Bu insanlar uzun boyludur.O yüzden bu form uzun boylu insanların yapması daha uygundur.Chang Quan stili Kuzey Dövüş Formu olarak tanınmıştır.Nan Quan (Nen Çuen )formunu çin’in güney bölgesindeki kısa boylu insanlar keşfetmiştir .Çince’de “Nen”güney “Çuen” yumruk ,dövüşmek anlamına geliyor.Bu form kısa boylu insanların kullanması daha uygundur.Bu güney dövüş formudur. Tai ji Quan (Tey ci Çuaen ) stili ise 17.yüzyılda keşfedilip bir stil olup,7’den 70 ‘her yaştan insanın çalışması için uygun bir sistemdir. Bu stilde şu ana kadar çok sayıda form geliştirilmiştir .Mesela “Yan şi Tey Ci Cuen “formundaki “Yan” bir kişinin soyadıdır .Kendisi keşfettiği bu forma kendi soyadının vermiştir. Wu Shu ‘da kullanılan aletlerin bazıları şunlardır :Eğri kılıç ,şemşir ,sopa,mızrak…

Wu Shu’nun taklit (imitasyon) stilleri ise hayvanların isimleriyle tanınmıştır .Mesela kaplan stili ,aslan stili.yılan stili.maymun stili.kartal stili gibi… Tarihin değişmesi ve insan hayatının gelişmesi ile Wu Shu’nun çeşitleri de çoğalmıştır .Bunlar Shaolin mezhebi ,Vu dan mezhebi ve Nene mezhebidir .Shao lin mezhebi Shao lin tapınağının ismi olup bu tapınaktakilerin çalışmış olduğu stile Shao lin stili denmektedir .Vu dan mezhebi adını Vu dan adındaki bi dağdan almıştır. Bu dağ Budizm’in  merkezi olup , bu mezhebin çalıştığı stile denmiştir.Nen mezhebine mensup Çin ‘in güney bölgesinden yaşayan kısa boylu insanların keşfetmiş olduğu stile de Nen stili denmektedir .Çin’in güney bölgesinde daha çok yaygınlaştığı için Nen (güney ) stili olmuştur.

Mezhepler bu stilleri kendi vücut yapılarına e dinlerinin kurallarına uygun olarak geliştirmişlerdir.1949 yılında Çin Halkı Cumhuriyeti Komünist Partisi’nin kurulmasından sonra yukarıdaki mezhepler düzenlenip stillerini biraz değiştirmiştir.

Halkın fiziksel ,eğitim,spor,vücut egzersizi ,sağlık ve sosyal kültürünün bir parçası haline getirildi.Çin’de 1953 yılından itibaren yeni kurallara göre Wu Shu müsabakaları yapılmaya başlandı.1954’te Çin spor Bakanlığı Wu Shu ‘nun form hareketlerini düzeltmeye başladı.1975’de Wu Shu’nun düzenlenen form hareketleri kitaplara alınıp yayınlandı. 1982’de ilk defa Pekin’de WuShu toplantısı yağıldı.Toplantıya Çin’deki 367 Wu Shu profesörü katıldı.Bu toplantıya Çin cumhuriyeti’nin Eğitim Bakanı,Spor Bakanı ve üst düzey yöneticileri de geldi.B toplantıda devletin Wu Shu sporunu nasıl yayacağı ve geliştireceği konusunda programlar hazırlandı .Üniversitelerde ,spor okullarında ,Wu Shu kulüp ve takımlarının çalışma programları ve kuralları ortaya konudu

1986 yılında Çin Wu Shu araştırma komitesi kuruldu .ondan sonra Wu Shu hareketi bilimselleşti. Bir sistem halinde düzenlenerek hızla gelişmesi sağlandı.1988 yılında Çin Wu Shu  Sporu Eğitim Birliği kuruldu .Wu Shu sporunun eğitim programlarına göre çalışma ve müsabaka kuralları düzeltilip, kitaplar gözden geçirildi ve yeni düzenlemeler yapıldı.1989 yılında Asya Wu Shu Federasyonu ‘nun teklifiyle Wu Shu ‘nun müsabaka stili olan 7 form Chang Quan,(Kuzay stili) Nan Quan ,(Güney stili) Tai ji Quan,(teycicüen) Dao Shu (Kılıç),Jian shu (Şemşir),Qiang Shu (Mızrak),Gun Shu (Sopa) formları ve San shou (dövüş stili) siremi müsabaka kuralları kitap halinde düzenlenip tüm dünyaya yayıldı .İlk defa 1989 yılında Asya Oyunları’nda Wu Shu bir spor türü olarak kabul edilip ,tasdik edildi.1990 yılında Çin’in başkenti Pekin’de 11. Asya oyunları’nda resmi bir  branş olarak  yarışıldı.

Bunlardan başka Çin Wu Shu Birliği, Wu Shu ‘nun dünyaya yayılmasında büyük başarılar kazandı .1984 yılınsa yapılan ve tüm Çin bölgelerinin katıldığı müsabakaya Fransa, Almanya ,İtalya ,Japonya,Filipin,Singapur ,İsviçre,Amerika,Tayland ve Hong Kong gibi bir çok devlet ve Wu Shu federasyon yetkililerini bu müsabakayı izlemeye davet etti.

1985 yılında ilk defa Çin’de 1. Uluslararası Wu Shu müsabakası yapıldı.Çin,İngiltere,Fransa,İtalya,Japonya,Amerika gibi 17 devletin katılımıyla gerçekleşen toplantıda Uluslararası Wu Shu Federasyonu için hazırlık komitesi kuruldu .1985 yılınsa İtalya’da Avrupa Wu Shu Federasyonu kuruldu.3 Ekim 1990 tarihinde Dünya Wu Shu Federasyonu Çin Cumhuriyeti’nin başkenti Pekin ‘de kuruldu .Wu Shu sporunun dünya üzerinde hızlı bir şekilde yayılması için faaliyete geçildi.Her iki senede bir Dünya Wu Shu Şampiyonası düzenlenmesi kararlaştırıldı. Bay, Bayan Wu Shu form stili olarak Chan Quan (kuzey stili) Nan Quan,(güney stili) Tai ji Quan,(teyciçuen) Dao Shu (kılıç),Jian Shu (şemşir),Quang Shu (mızrak),Gun Shu (sopa) teknik dizileri tek kişilik müsabaka olarak ,dövüş sisteminde ise iki kişi sikletine göre 48,52,56.60.65.70.75.80.85.90 ve+90 kg sikletileri dizayn edildi.

Günümüze kadar 5 defa dünya şampiyonası yapıldı.Birinci 12-17 Ekim 1991 tarihleri arasında Çin’in başkenti Pekin’de ikincisi 21-27 Kasım 1993 tarihinde Malezya’da ,üçüncüsü 17-22 Ağustos 1995 tarihleri arasında Amerika ‘da dördüncüsü 3-8 Kasım 1997 tarihleri arasında İtalya’da.5. Dünya Wu Shu şampiyonası ise3-7  Kasım 1999 tarihleri arasında Hong  Kong’da yapıldı Dünya Wu SHu Federasyonu ‘nun 77 üyesi vardır Wu Shu’nun form stili olimpiyatlarda gösteri sporu olarak kabul edildi.

18 haziran 1999 tarihinde Wu Shu  sporu Türkiye karate Federasyonun ‘na bağlanarak Türkiye Karate-Wu Shu Federasyonu olmuştur Türkiye 3-7 Kasım 1999 tarihinde Hong Kong ‘daki  5. Dünya Wu SHu Şampiyonası’na katıldı. Dünya Wu Shu Federasyonu üyesi oldu ve bu şampiyonanın dövüş(san Shou) sisteminin 52 kg kategorisinde Dünya 2. olup Türk milleti için büyük bir başarı kazanmıştır .Türkiye ‘de bu sporun hızlı bir şekilde yaygınlaşmasının temenni ederim. Bu sporu seven ve bu sporu çalışan sporcu ve spor salonlarına başarılar dilerim.

4.Wu Shu tekniklerinin ortaya çıkışı
Wu Shu teknikleri, dövüş hareketleri çalışmalarını esas alan ,silahlı ve silahsız hareketleri kapsayan kombine ve dövüş (mücadele) form-ları ile vücudun iç enerjisini ve fiziksel yeteneklerini geliştiren bir spor türüdür .
Wu Shu sporu çeşitli tekme ve yumruk vuruşları,bükme,güreş,kırış,atış(fırlastma) ve benzeri teknikleri kapsar .Saldırı ve savunma hareketleri esasında el ,göz , vücut ,adım ,ruh ,solunum maharetlerinin bir birleriyle, uyum haliyle bulunması gerekir .Saldırma ve saldırıyı engelleme, giriş ve çekinme ,hareketlilik ve duruş,sertlik ve yumuşaklık, gerçek ve aldatma(şaşırtma) tekniklerini içeren silahsız ve silahlı her türlü hareketleri içinde barındırır.
Silahsız ve silahlı hareketler karşılıklı müsabaka şeklinde yapılır.Dövüş sisteminde ise belli bir süre içersinde aynı kilodaki sporcular müsabaka kuralları çarçevesin de karşılaştıkları müsabakalarda dövüş teknikleri ile belli bir alanda üstünlük sağlamaya çalışırlar .

5-Wu Shu2nun özellikleri
Wu Shu’nun özelliklerinin ana hatlarıyla üçe ayırabiliriz
a)savunma ve saldırma teknikleri : Wu shu ‘nun içersindeki savunma ve saldırma teknikleri biriktirme( form) halinde olup bu hareketleri çalışma neticesinde sporcu kendi savunma ve saldırma tekniğini yükseltir.Mesela: Wu Shu’nun biriktirme ( form ) yada dövüş sistemi hareketleri çeşitli tekmeler ,yumruklar ,yakalayıp bükmeler,güreş,çarpışma,bunun gibi tekniklerden oluşmuştur.
b)İçsel ve dışsal maharetlerin birleşim egzersizleri:İçsel ve dşsal maharetlerin birleştirilip egzersiz çalışması Wu Shu ‘nun çok önemli bir özelliğidir .İç egzersiz ,kalp,ruh,zihin ve solunum ,dış egzersiz ise el,göz,vücut ve adımların çekil hareketlerini yani fiziksel yetenekleri kapsar
c)Uygunluğu : Wu Shu teknikleri çok çeşitli ve zengin olup her türü farklıdır. Aynı olmayan silahsız ve silahlı formların hareket birikmesi,teknik isteği,hareketin yapılış üslubu ve hareket mesuliyeti farklıdır.Bunedenle insanlar kendi vücudunda uygun olan form şeklini seçip egzersiz çalışması yapabilir
6.Wu Shu’nun etkileri
a Vücut sağlıklı büyük ölçüde geliştirir
Wu Shu’nun form teknikleri kırılma,açma dönme ,denge ,sıçrama yerden ve havadan yapılan her türlü takla atma gibi hareketlerden oluşmaktadır .Bu hareketler insanların kas ve sinir sistemleri arasındaki bağlantıyı sağlar.Aynı zamanda vücudun bütün organlarının birbiri ile uyumlu olmasını sağlar .Bu yüzden Wu Shu çalışan insanların nefes sistemi ,dolaşım sistemi,iç sistemleri veya sinir sistemlerinin kapasitesi artar
Tai Ji Quan teknikleri uzun süreli hastalıkların tedavisinde oldukça etkilidir .Ayrıca içsel çalışmalar ,sinir,dolaşım ,kas,sindirim ve nefes sistemlerinin kapasitesini arttırır .İnsanların esnek güçlü ve hızlı olmasını sağlar
b)Savunma ve saldırma etkileri
Wu Shu2nun form teknikleri ve dövüş şekli,savunma ve saldırma hareketlerinden düzenlenmiştir .Bu yüzden insanlar Wu Shu tekniklerini çalıştıktan sonra vücut sağlığını korumanın yanında savunma ve saldırma tekniklerini öğrenip kendisini koruyabilir.
c)Ahlaksal ve ruhsal etkileri
Wu Shu’nun tarihi çok eski olup her  zaman edep ve ahlak konusunda öğretim yapılır. Wu Shu öğrenmekte olan öğrencinin maksadının açık olması gerekir.Öğrendikten sonra kötü amaçlarda kullanırsa bu Wu Shu edep ve ahlakına uymaz.
Öğretmen olduktan sonra insanları aldatmayacak ,yalan söylemeyecek ,güçlüden korkup güçsüzleri ezmeyecek. Wu Shu hareketleri insanların cesaret,kararlılık ve direnç ruhunu geliştirir . Wu Shu kişiyi edep ve ahlaksal yönden geliştirir.

  Tüm Telif Hakları Akca Spor Kulübüne Aittir.2008©